duminică, 28 februarie 2016

ANUNT DE RECONVOCARE A ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BLOC S1b-S1c      In data de 01.03.2016, la ora 17:30, se reconvoaca in sedinta ordinara, Adunarea Generala a membrilor asociatiei bloc S1b-S1c, din b-dul Camil Ressu76, (la Scoala gimnaziala nr.112), cu  urmatoarea ordine de zi:
 1. Probleme  organizatorice (conform dispozitiei din 13.07.2015, prezenta, alegerea  prezidiului si  a presedintelui  de  sedinta  a  adunarii,  comisiei de  votare, comisiei de redactare a procesului verbal, comisiei de elaborare a hotararii adunarii generale, comisiei juridice si de  control statutaritate,altele);
 2. Prezentarea ordinii de zi  si aprobarea prin vot a acesteea;
 3. Raportul de informare generala si a situatiei juridice a asociatiei- prezentat de presedintele asociatiei;
 4. Discutarea efectelor actiunilor intreprinse de numitiii Gheorghica Viorel, Gheorghe Cristea si Melintescu Marius, prin adoptarea , in data de 15.11.2015, a unei ”hotarari ilegale” ce nu provine  de la asociatia noastra ,” hotarare”  ce este atacata la judecatoria Sector 3, in dosarul 37825/301/2015,  raport prezentat de comisia juridica. Aspecte legale si statutare incalcate de respectivii prin convocarea/reconvocarea unei noi adunarii generale in 30.01.2016 si necesitatea atacarii in justitie a ”hotararilor ilegale” ale acesteea.
 5. Prezentarea propunerii de demitere a lui Gheorghica Viorel Marian , membru comitet , legal ales in data de 30.06.2013, aflat in prezent in situatie de” suspendat”.- raport de motivare.
 6. Prezentarea propunerii de demitere a lui Gheorghe Cristea ,membru comitet, legal ales in data de 30.06.2013, si aflat in prezent in situatie de” suspendat”.- raport de motivare.
 7. Aprobarea demisiei prezentate public in data de 23.01.2016, a lui Martin Ioan Gabriel, legal ales in data de 30.06.2013.- raport de motivare.
 8. Propunerea, alegerea/confirmarea  a trei noi membri in comitetul executiv al asociatiei-prezentarea candidaturilor;
 9. Prezentarea raportului cenzorului ”G.S” privind activitatea deficitara de contabilitate a firmei ”Teo Imobil Consult” si a viciilor de cenzorat a firmei ”ET&T Accounting Management”.
 10. Prezentarea raportului de cercetare administrativa a activitatii angajatilor firmei de cenzorat.
 11. Aprobarea actiunii comitetului executiv,privind rezilierea contractului cu firma de contabilitate ”ET&T Accounting Management ”srl. director Eugen Țugui. Raport de motivare si control al celor doua firme de contabilitate.
 12. Alegerea unui nou cenzor / comisii de cenzori,-raport de motivare;
 13. Aprobarea raportului prezentat de presedintele asociatiei, privind necesitatea  infiintarii si alegerii  trezorierului. Alegerea trezorierului sau comisiei de trezorieri;
 14. Aprobarea configuratiei executivului asociatiei: comitet executiv-presedinte.;
 15. Revocarea  hotararilor  adunarilor generale desfasurate dupa 15.04.2015, si a unor dispozitii ale comitetelor executive;-raport de motivare;
 16. Discutii,informari (contorizare individuala versus ”pausal”,individualizarea consumurilor prin contorizare individuala si distributia pe orizontala, reducerea cheltuielilor cu intretinerea, posibilitati de crestere a veniturilor, probarea acuzatiilor de” furt”,demontarea aberatiilor afisate sau transmise  prin sms si e-mail), propuneri, opinii ,explicarea si completarea buletinului de vot.
 17. Explicarea, sustinerea propunerilor si votarea pe buletin de vot; Elaborarea Hotararii Adunarii Generale (etapa ulterioara numararii si validarii voturilor).
Nota: Adunarea generala reconvocata,se va desfasura in data de 01.03.2016, in locatia aprobata de comitetul executiv legal, respectiv in localul Scolii Gimnaziale nr.112,, vis-a-vis”,  in spatele pietii Titan,str.Patulului nr.2.     

Presedinte Asociatie de proprietari,
Cristescu Florea      

Dupa incheierea sedintei adunarii, urmeaza consfatuirea informala, doar a proprietarilor de pe tronsoanele scarii 1 si 2 , referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea noilor asociatii.
                                                                                                                                                       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile dvs. vor fi trimise automat, spre moderare, catre adresa de e-mail a Asociatiei Proprietarilor, respectiv asociatiablocs1bs1c@yahoo.com