marți, 22 noiembrie 2016

Adunare Generala a Asociatiei de Proprietari


IN  ATENTIA PROPRIETARILOR MEMBRI SI NEMEMBRI AI ASOCIATIEI DE
                    ROPRIETARI BLOC S1b-S1c
ADUNARE GENERALA ORDINARA IN DATA DE  03.12.2016(ora 11:00)
  convocata  de catre presedintele de drept al asociatiei, Cristescu Florea, conform dispozitiei art.23 alin.(3) din Legea 230/2007 potrivit  caruia ”Adunarea generala ordinara se convoaca fie de presedintele asociatiei de proprietari, fie de comitetul executiv”  si ale aceluiasi art.23 alin 5 ”Proprietarii trebuie anuntati prin afisare la loc vizibil (.....)”,
                      CU URMATOAREA ORDINE DE ZI
1)   Recalcularea tuturor listelor de intretinere in perioada de prescriere , respectiv noiembrie 2013-noiembrie 2016;
2)   Restituirea IN NUMERAR, a sumelor de bani incasate in mod nelegal proprietarilor, pe baza de chitanta, eliberata de catre casieria asociatiei, avizate, semnate si stampilate de catre contabil, cenzor si presedinte (perioada nov.2013-nov.2016);
3)   Recalcularea cotei indivize conform prevederilor legale;
4)   Confirmarea rezilierii contractului cu firma de cenzorat ”ET&T Accounting  Management”, condusa de catre Eugen Tugui;
5)   Propuneri/discutii privind angajare/alegere cenzor/firma de cenzorat;
6)   Discutarea aspectelor ce tin de proprietatea comuna (subsol,uscatorii,aerisiri,casa liftului, terasa si terasa mica, fatade,etc);
7)   Prezentarea in rezumat a situatiei juridice;
8)   Prezentarea demisiei unui membru al executivului, d-l Martin Ioan Gavril (sc.3, apt 82);
9)   Confirmarea membrului executivului,d-na Dida Alina Ioana,apt.9,sc.1;
10)      Reducerea indemnizatiilor membrilor comitetului executiv la suma de 50 lei/luna, incepand cu decembrie 2016, pana la urmatoarea adunare generala a asociatiei, din martie 2017,cand va fi prezentat bugetul de venituri si cheltuieli;
11)      Discutarea actualizarii FONDULUI DE RULMENT in perioada 2009-2013, prin verificarea incasarilor si/sau eliberarea chitantelor personalizate separate proprietarilor;
12)      Alte aspecte cu suplimentarea ordinii de zi, la propunerea membrilor asociatiei prezenti sau reprezentati;
 
Data afisarii: 23.11.2016                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile dvs. vor fi trimise automat, spre moderare, catre adresa de e-mail a Asociatiei Proprietarilor, respectiv asociatiablocs1bs1c@yahoo.com