duminică, 26 martie 2017

HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BLOC S1B-S1C (reconvocata in data de 14.01.2017)ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC S1B-S1C
 B-dul Camil Ressu nr.76, Sector 3,Bucuresti
CIF: 12835943; Cod postal:031764
  Nr 8/18.01.2017
                 HOTARARILE ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE   PROPRIETARI  BLOC S1B-S1C (reconvocata in data de 14.01.2017)
      Adunarea Generala a membrilor Asociatiei de Proprietari Bloc S1b-S1c, reconvocata in data de 14.01.2017,audiind motivatiile prezentate de catre presedintele asociatiei Cristescu Florea, membrii asociatiei, prezenti, au votat in unanimitate si au adoptat,cu respectarea Legii 230/2007,HG 1588/2007  si a  Statutului asociatiei , urmatoarele hotarari:
1)      Aproba raportul de informarea generala, juridica si statutara;
2)      Aproba raportul privind datele eronate utilizate in calculul listelor de intretinere in perioada 2006-2016 si anterior anului 2006;        
3)      Aproba raportul de informare privind necesitatea verificarii, masurarii, calcularii si determinarii suprafetelor utile reale si recalcularii cotelor indivize de proprietate, pentru recalcularea intretinerii ;
4)      Aproba raportul de informare privind contul asociatiei existent la CEC si modul de constituire a acestuia in perioada 2006-2016;          
5)      Aproba raportul de informare privind contul asociatiei existent la ING si modul de constituire in perioada 2015-2016;          
6)      Aproba raportul de informare privind fondurile asociatiei (componenta, cuantum, constituire);
7)      Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele Adunarii Generale  din data de 25.04.2015, datorita neintocmirii raportului comisiei de numarare a voturilor de catre membrii acesteea, Gheorghica Viorel, membru comitet executiv, si Eugen Tugui,reprezentant firma de cenzorat;
8)      Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele Adunarii Generale  din data de 03.10.2015, pentru neintocmirea documentelor de catre membrii comisiei de numarare a voturilor, a celei pentru intocmirea procesului verbal al sedintei, ale prezidiului cat si perturbarii desfasurarii acesteea de catre doi membri ai executivului(Gheorghica Viorel si Cristea Gheorghe);
9)      Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele ”Adunarii Generale Extraordinare” nestatutare, din data de 15.11.2015, in baza Hotararii definitive a Tribunalului Bucuresti la dosarul 34180/301/ 2015;
10)  Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele Adunarii Generale nestatutare,  din data de 30.01.2016, in baza Hotararii definitive a Tribunalului Bucuresti la dosarul nr. 3010/301/2016;
11)  Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele ”Adunarii Generale” nestatutare , din data de  14.08.2016, pe cale de consecinta a Hotararilor definitive ale Tribunalului Bucuresti la dosarele 34180/301/2015 si 3010/301/2016;
12)  Aproba raportul de informare si anuleaza hotararile si documentele ”Adunarii Generale Extraordinare” nestatutare,  din data de 06.11.2016, pe cale de consecinta a Hotararilor definitive ale Tribunalului Bucuresti la dosarele 34180/301/2015 si 3010/301/2016 si a Hotararii Judecatoriei Sectorului 3 la dosarul 30540/301/2016;
13)  Aproba notificarea si demersul la autoritati pentru renuntarea/demontarea  sistemului TvCI, instalat exclusiv in scopul urmaririi/supravegherii persoanelor/locatarilor din blocul S1b-S1c;
14)  Aproba constituirea comisiei pentru revizuirea si actualizarea Statutului Asociatiei de Proprietari;
15)  Aproba  continuarea actiunilor in justitie si la autoritati de catre executivul asociatiei.
                              
Comitetul executiv: Dida Alina..................;Greitas Stanca..................;Purdel Mariea...............; Tudor Ionel..................; Gheorghica Viorel(suspendat).........;Cristea Gheorghe(suspendat)...........
                                       Presedinte Asociatie,    Cristescu Florea                                                                                                

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile dvs. vor fi trimise automat, spre moderare, catre adresa de e-mail a Asociatiei Proprietarilor, respectiv asociatiablocs1bs1c@yahoo.com