duminică, 26 martie 2017

N O T I F I C A R E P U B L ICA Asociatia de Proprietari Bloc S1b-S1c
B-dul Camil Ressu nr.76 , Sector 3 Bucuresti

                 N O T I F I C A R E       P U B L ICA
 Numitilor Florescu Bogdan(apt.29), Gheorghica Viorel(apt.38), Melintescu Marius (apt.36), Martin Ioan (apt.82), Cristea Gheorghe (apt.83), Slave Petre(apt.66) si Croicu Aristica (apt.19), prin prezenta , îi  instiintam ca in situatia in care nu vor demonta in termen de 15 zile, sistemul de supraveghere cu TvCI, instalat in data de 12.01.2017, in scopul supravegherii exclusive a persoanelor locatare in blocul S1b-S1c, vor fi reclamati autoritatilor si actionati in justitie.
Prin instalarea, doar in scopul supravegherii locatarilor, a sistemului supradimensionat cu TvCI , cei mai sus mentionati au incalcat  prevederile  urmatoarelor acte normative: decizia ANSPdcp nr.52/2012, Legea 677/2001, Legea 682/2001, ord. Avocatului Poporului nr.52/2002, Legea 333/2003, Legea 230/2007, Hg 1588/ 2007, Constitutia Romaniei, Directiva 95/46/CE-Parlamentul European, cat si Statutul asociatiei, si au creat prejudicii. De asemenea, respectivii au ignorat in totalitate toti locatarii blocului prin faptul ca nu au cerut si acordul ”expres si neechivoc” al acestora, asa dupa cum prevede legea.
 Cei implicati, alaturi de ”cenzorul” lor, vor fi obligati sa dea explicatii si vor  trebui sa-si asume consecintele actiunii lor ilegale.

Precizam ca sistemul TvCI a fost instalat fara stirea si acordul explicit al locatarilor, si a executivului de drept al asociatiei noastre, rezultat in prezent pe cale de consecinta la hotararile in dosarele: 50620/301/2013, 34180/301/2015, 3010/301/ 2016, 30540/301/2016 si 31731/301/2016.

Data:26.03.2017
                                Presedinte al asociatiei de proprietari
                                                                                           Cristescu Florea     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariile dvs. vor fi trimise automat, spre moderare, catre adresa de e-mail a Asociatiei Proprietarilor, respectiv asociatiablocs1bs1c@yahoo.com